Regulamin

Regulamin wykonywania usług serwisowych

Postanowienia dotyczące wyłącznie osobistego dostarczenia sprzętu do stacjonarnego punktu serwisowego w Płońsku:

 1. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA SPRZĘTU DO SERWISU jest podstawą do wydania sprzętu przez serwis.
 2. W przypadku zgubienia/nie posiadania POTWIERDZENIA, sprzęt zostaje wydany wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości osoby zlecającej naprawę.
 3. POTWIERDZENIE uprawnia do odbioru sprzętu tylko w godzinach otwarcia serwisu, to jest: od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00. Serwis nie odsyła i nie dostarcza sprzętu przyniesinego przez Klientów osobiście.

Postanowienia dotyczące stacjonarnego punktu serwisowego w Płońsku oraz serwisu wysyłkowego:

Postanowienia ogólne

 1. Diagnostyka sprzętu jest bezpłatna.
 2. Na zrealizowane naprawy i usługi serwis udziela gwarancji w okresie 3 miesięcy od daty zakończenia naprawy.
 3. Gwarancją objęte są wyłącznie użyte elementy oraz czynności wykonane przez serwis podczas danej naprawy.
 4. Podstawą do uznania gwarancji na wykonane naprawy lub reklamacji jest paragon / faktura.
 5. Czas naprawy jest określony przez serwisanta i nie może być dłuższy niż 8 tygodni, chyba że Klient zostanie poinformowany inaczej po przeprowadzonej diagnostyce urzadzenia (np. w przypadku konieczności sprowadzenia części od producenta).
 6. Klient przyjmuje do wiadomości, że diagnostyka urządzeń może wymagać doprowadzenia danego urządzenia do ustawień fabrycznych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i oprogramowania podczas wykonywania czynności serwisowych. Serwis nie jest zobowiązany do archiwizacji danych, ani też do przywrócenia pierwotnych ustawień sprzętu.
 7. Sprzęt zostanie zdiagnozowany tylko pod kątem usterki podanej przez Klienta. Nie dotyczy to przypadku, gdy zgłoszenie serwisowe obejmuje kompleksowy przegląd urządzenia.
 8. W przypadku, gdy w zgłoszeniu Klient oczekuje wykonania tylko konkretnych (wyszczególnionych w zgłoszeniu) czynności serwisowych, serwis wykona wyłącznie te czynności.
 9. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych czynności przez serwis, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sprzętu, Klient zostaje o tym poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. W przypadku braku akceptacji Klienta dla wykonania dodatkowych czynności, serwis wykona wyłącznie czynności wyszczególnione w zgłoszeniu przez Klienta.
 11. Po wykonaniu diagnostyki Klient zostaje poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o zakresie koniecznych napraw i kosztach naprawy. Brak odpowiedzi Klienta w terminie 5 dni od dnia poinformowania Klienta o kosztach naprawy jest traktowany jako rezygnacja z naprawy.
 12. O zakończeniu naprawy, zmianie kwalifikacji naprawy lub wysyłce/możliwości odbioru sprzętu Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przekazanie/odbiór sprzętu

 • Urządzenia do naprawy należy dostarczyć do serwisu (kurierem, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście) bez dodatkowych akcesoriów tj. pokrowca, rysika, oryginalnego pudełka (serwis nie ponosi odpowiedzialności za wysłane akcesoria dodatkowe). Do urządzenia należy dołączyć zasilacz/ładowarkę lub kartę pamięci wyłącznie w przypadku usterki wskazującej na ich potencjalne uszkodzenie. W przypadku wątpliwości należy przed wysyłką sprzętu skontaktować się z serwisem.
 • Za nieodebraną przesyłkę odpowiedzialność i dodatkowe koszty za kolejne wysłanie sprzętu ponosi Klient.
 • Telefoniczne poinformowanie Klienta oraz wysłanie zawiadomienia o zakończeniu naprawy na adres elektroniczny wskazany przez Klienta w chwili oddania sprzętu do serwisu, uznawane jest za skuteczne doręczenie zawiadomienia. Brak odpowiedzi ze strony Klient przez 90 dni zostanie potraktowany jako niepodjęcie korespondencji.
 • W przypadku, gdy Klient nie odbierze sprzętu z serwisu:
  1. za przechowywanie sprzętu nie odebranego w terminie 14 dni od daty poinformowania Klienta o zakończeniu naprawy, pobierana jest opłata w wysokości 10 PLN netto za dobę.
  2. pozostawiony w serwisie sprzęt uznaje się za porzucony przez Klienta w rozumieniu artykułu 180 Kodeksu Cywilnego, jeżeli:
   1. sprzęt nie został odebrany w terminie 90 dni od dnia, w którym powinien nastąpić odbiór sprzętu.
   2. Klient złożył oświadczenie o odmowie odbioru sprzętu, bez względu na okoliczności uzasadniające odmowę, na które powołuje się Klient.
 • Sprzęt porzucony przechodzi na własność serwisu zgodnie z artykułem 181 Kodeksu Cywilnego, lub
 • Sprzęt porzucony zostanie przekazany do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. ZWM 10 A pok. nr 7.
 • Płatności

  1. Opłaty za wykonane usługi są przyjmowane gotówką w punkcie stacjonarnym serwisu lub przelewem bankowym na podstawie:
   1. faktury pro forma przed odbiorem sprzętu,
   2. faktury VAT z określonym terminem płatności.
  2. W przypadku zrealizowania przez serwis naprawy płatnej, wymienione części będą zwracane Klientowi wyłącznie na jego pisemną prośbę przekazaną podczas oddawaniu sprzętu do naprawy. Przy braku takiego dokumentu wymienione części będą przekazywane przez PDAserwis do recyklingu/utylizacji.